Magpoles sp. z o.o.
Contact
© by Magpoles sp. z o.o.
About us
Facility & Products
Contact
Magpoles sp. z o.o.
ul. Niedźwiedzia 12/9
54-233 Wroclaw (Poland)

e-mail:
biuro(at)magpoles.pl
Our adress
Registered by:
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy
KRS 0000499772
Kapitał zakładowy – 30.000,00 PLN
NIP PL 8943052049