Magpoles sp. z o.o.
Kontakt
© by Magpoles sp. z o.o.
Unternehmen
Werk & Produkte
Kontakt
Magpoles sp. z o.o.
ul. Niedźwiedzia 12/9
54-233 Wroclaw (Polen)

e-mail:
biuro(at)magpoles.pl
Unsere Adresse
Registriert in:
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy
KRS 0000499772
Kapitał zakładowy – 30.000,00 PLN
NIP PL 8943052049
<